Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Rakenduskõrgharidusõpe

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Puidutöötlemise tehnoloogia (õppekava)

 

TARTU TEHNIKAKOLLEDŽ

Biotehnilised süsteemid (õppekava)

Tehnotroonika  (õppekava)