Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Magistriõpe

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine (õppekava)

Ökonoomika ja ettevõtlus (õppekava)

 

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Metsamajandus (õppekava)

Metsatööstus (õppekava)

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (õppekava)

Maakorraldus (õppekava)

Geodeesia (õppekava)

Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine (õppekava)

Taastuvenergia ressursid (õppekava)

Hajaenergeetika (ühisõppekava)

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Aiandus (õppekava)

Linna- ja tööstusmaastike korraldus (õppekava)

Loodusturism (õppekava)

Maastikukaitse ja -hooldus (õppekava)

Maastikuarhitektuur (eestikeelne õppekava)

Maastikuarhitektuur (ingliskeelne õppekava)

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (õppekava)

Taimesaaduste tootmistehnoloogiad ja tootearendus (õppekava)

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (õppekava)

 

TEHNIKAINSTITUUT

Ergonoomika (õppekava)

Energiakasutus (õppekava)

Tootmistehnika (õppekava)

 

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Kalakasvatus (õppekava)

Loomakasvatus (õppekava)

Liha- ja piimatehnoloogia (õppekava)