Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Bakalaureuseõpe

 
 

MAJANDUS- JA SOTSIAALINSTITUUT

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (õppekava)

 

METSANDUS- JA MAAEHITUSINSTITUUT

Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine (õppekava)

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (õppekava)

Metsandus (õppekava)

 

PÕLLUMAJANDUS- JA KESKKONNAINSTITUUT

Aiandus (õppekava)

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (õppekava)

Keskkonnakaitse (õppekava)

Keskkonna planeerimine ja maastikukujundus (õppekava)

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (õppekava)

Loodusturism (õppekava)

Kalandus ja vesiviljelus (õppekava)

 

 

TEHNIKAINSTITUUT

Tehnika ja tehnoloogia (õppekava)

 

VETERINAARMEDITSIINI JA LOOMAKASVATUSE INSTITUUT

Loomakasvatus ja kalakasvatus (õppekava)

Toiduainete tehnoloogia (õppekava)