Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Õppekavad

Tasemeõpe toimub ülikooli nõukogus kinnitatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õppekavade alusel.

 

Ülikoolis on kokku 52 õppekava:

rakenduskõrgharidusõppe õppekavasid 2

bakalaureuseõppe õppekavasid 16

bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavasid 4

magistriõppekavasid 25 sh üks ühisõppekava

doktoriõppekavasid 5