Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Tutvustus

 

Õppeinfosüsteem ehk ÕIS on Eesti Maaülikooli ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond, mida arendatakse koostöös Tartu Ülikooliga. Koostööd Tartu ülikooliga alustati 2005. aastal, üliõpilastele avati ÕIS igapäevaseks kasutamiseks 16. märtsil 2007 (ÕISi rakendamise kronoloogia).

ÕIS seob tervikuks ligi kümme eri funktsiooniga eri andmeid sisaldavat moodulit. Igapäevase õppetöö korraldamise seisukohalt on neist olulisemad:

  • õppekavade moodul, mis sisaldab kõigi õppekavade üldandmeid ja kõigi aastate versioone;
  • õppeainete moodul, mis sisaldab kõigi ülikoolis õpetatavate õppeainete üldandmeid ja õppeaine igaks toimumise semestriks vormistatud ainekavu;
  • õppetööle registreerimise moodul, milles toimub õppeainete avamine registreerimiseks ning õppeainetele, samuti kontrolltöödele, eksamitele või arvestustele ning korduseksamitele registreerumine;
  • tunni- ja eksamiplaanide moodul, mis sisaldab õppeainete tunde ning instituutide tunni- ja eksamiplaane;
  • õppetulemuste moodul, milles vormistataks eksami-, kaitsmis-, täiendusõppeprogrammide ja ühisõppekavade protokollid ning VÕTA otsused;
  • õppijate ja õppekohtade moodul, mis sisaldab õppijate ja nende õppekohtade andmeid.

Maaülikooli ÕIS asub aadressil  https://ois.emu.ee

 


Joonis: ÕISi moodulite süsteem

 

Kasutajad

  • avalikud kasutajad, kellel on võimalik tutvuda EMÜs pakutavate õppeaine ja õppekavade kirjeldustega, samuti tutvuda tunniplaanidega ning saada infot sisseastumise ja konkursitingimuste kohta;
  • üliõpilased, kellel on võimalik vaadata õppeainetega, õppekavadega, tunniplaanidega seotud andmeid, samuti registreeruda ainetele ja eksamitele ning jälgida oma õppetulemusi;
  • õppejõud, kellel on võimalik korraldada oma õppeainetega seotut, jälgida oma ainetele registreerunud üliõpilasi, hallata baasis hoitavaid õppematerjale;
  • instituutide ning õppeosakonna töötajad, kellel on õigus sisestada ja muuta infosüsteemi andmebaasides olevaid andmeid.

 

Kasutajatunnus ja salasõna

Õppeinfosüsteemi moodulite kasutamiseks on tarvis omada juurdepääsuõigusi. Juurdepääsuõiguse infosüsteemile tagavad EMÜ meiliserveri  kasutajatunnus (kasutajanimi) ja salasõna (parool).
Avalik kasutaja, kes soovib vaadata õppeinfosüsteemis leiduvaid avalikustatud andmeid, saab seda teha ilma pääsutunnuseid omamata.