Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Õppetoetuste taotlemine

Infot õppetoetuste kohta leiate EMÜ kodulehelt õppetoetuste rubriigist.


Põhitoetuse ja/või täiendava toetuse saamiseks esitavad enne 2013. aastat sisse astunud üliõpilased õppeinfosüsteemi kaudu sügissemestril hiljemalt 30. septembriks ja kevadsemestril hiljemalt 28. veebruariks. NB! Taotlus esitatakse kaks korda õppeaastas!
Doktoranditoetuse saamiseks esitab doktorant taotluse õppeinfosüsteemi kaudu sügissemestril hiljemalt 30. septembriks. NB! Esitatakse üks kord õpingute jooksul!

Taotlemiseks valige pealehelt link Õppetoetused.
Tarvilik on, et ÕISis oleks olemas pangakonto number. Kui see on sisestamata, ilmub lehele tekst Toetuse avalduse esitamiseks peab Teil olema sisestatud pangakonto number. Palun sisestage see enda kontaktivahendite lehel ning viide kontaktivahendite lehele.


Konto number tuleb sisestada vaid numbrina (panga nime ei ole tarvis sisestada). Kui soovite, et õppetoetus laekuks kellegi teise pangakontole, võtke ära linnuke oma nime eest ning sisestage pangakonto omaniku nimi:

Salvestamiseks vajutage nuppi Lisa.

 

Kui konto number on sisestatud, avaneb õppetoetuse taotlemise vorm.
Täiendavat toetust saavad taotleda üliõpilased, kelle elukoht ei ole Tartu linn, Tartu vald, Tähtvere vald, Luunja vald ega Ülenurme vald. Kontaktivahendite lehel asub see info väljal Ametlik aadress. Kui see on märkimata, saab üliõpilane selle ise lisada (vali Lisa ametlik aadress).
Kui ilmneb, et aadress on vale ning taotleja elab rahvastikuregistri andmeil väljaspool Tartut või sellega piirnevat omavalitsusüksust, tuleb toetuse taotlemiseks aadressi muuta (vali Lisa ametlik aadress).
 

Taotluse esitamiseks tuleb teha märge kasti Vali avaldus ning vajutada Esita avaldus(ed). 

Peale avaldus(t)e esitamist avaneb nimekiri esitatud avaldustest, kus on kirjas taotlemise aasta ja semester, toetuse liik, õppekoht ning taotlemise aeg.
Näiteks:

 

NB! Ärge muretsege, kui esitate taotluse enne järgmisele aastale üle viimist.
Kui üleviimine vormistatakse, muutub õppeaasta automaatselt ka taotluses.


Kui taotlused on juba esitatud, avaneb vorm:

 

Kui teil ei ole õigust sel semestril taotlust esitada, kuvatakse põhjus, miks taotluse esitamine ei ole lubatud, näiteks akadeemilisel puhkusel viibimise korral:

 

Sellest, kas teile on õppetoetus määratud, saate teada pärast vastavasisulise korralduse registreerimist ÕISis. Korralduse registreerimisel saadetakse teile elektronteadete postkasti ja teie kontaktandmetes kirjas olevatele e-posti aadressidele automaatne teade pealkirjaga Teie kohta on registreeritud ÕISis korraldus, mis sisaldab infot selle kohta, milline toetus ja milliseks perioodiks on teile määratud.

Õppetoetuse määramise korraldused vormistatakse pärast seda, kui komisjonid on õppetoetuste määramise otsustanud. Komisjon peab otsuse tegema õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korras fikseeritud kuupäevadeks. Infot kuupäevade kohta leiate EMÜ kodulehelt.

 

Autoriõigus: Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikool