Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Kontakt

Õppekorraldusega, sh tunniplaanidega seotud infot annavad vastava instituudi õppekorralduse spetsialistid (vt vastava instituudi kodulehte):

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (PK)

Aiandus, põllumajandusettevõtte majandamine, linna- ja tööstusmaastike korraldus – lagle.lohmusemu.ee

Loodusturism – Maire.Vatsaremu.ee

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut (MI)

Loodusvarade kasutamine ja kaitse, metsandus – Anneli.Veemeesemu.ee

Maaehitus – Merit.Karroemu.ee 

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut (MS)

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine – Ylle.Kulpemu.ee 

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine, ökonoomika ja ettevõtlus, maaettevõtete strateegiline arendamine - Moona.Arrakemu.ee 

 

Tehnikainstituut (TI)

Tehnika ja tehnoloogia (spetsialiseerumine energiakasutuse või tootmistehnika erialale) – Kerli.Platoemu.ee

 

Lepingutega sh õppeteenustasu maksmisega seotud infot saab rahandusosakonnast: Merlin.Normannemu.ee