Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Ligipääsetavus

2011. aasta kevadel kaardistas Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit erivajadusega inimeste ligipääsetavuse seisukohalt Eesti Maaülikooli 11 hoonet: õppehooned, spordihoone ja ühiselamud. Info kaardistamise tulemuste kohta on leitav http://liikumisvabadus.invainfo.ee/ valides haridusasutused ja seejärel ülikoolid.