Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

ESF programmi DoRa tegevus 8: Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses

Seoses DoRa programmi lõppemisega 2015. aastal on viimane taotluste esitamise tähtaeg 6. mai 2015. Lähetus peab olema toimunud ning aruanded esitatud hiljemalt 30. novembril 2015.

 

Lühiajaliste sõitude toetus on mõeldud osalemiseks doktorikoolides, konverentsidel, workshopidel, töötamiseks raamatukogus või välisjuhendaja juures.

Toetuse maksimaalne suurus on 1600 € olenevalt sihtriigist ning eelkõige toetatakse visiite Euroopa riikidesse või USAsse ja Kanadasse. Lähetuse kulud ei saa olla jagatud mitmete finantseerijate vahel, välja arvatud konverentsi osavõtumaks, mida ülikool võib finantseerida oma vahenditest.

Toetuse saajate valiku teeb ülikooli hindamiskomisjon ning edastab stipendiaatide nimed SA Archimedesesse. Enne taotluse esitamist on soovitatav tutvuda ka SA Archimedese kodulehelt leitava infoga DoRa tingimuste kohta.

Taotlusi võib esitada iga kuu 6. kuupäevaks meiliaadressile eda.turskemu.ee. Taotlus on vabas vormis avaldus, kus sisaldub järgmine informatsioon:

-ürituse nimi,

-ettekande pealkiri ja liik (suuline ettekanne või poster),

-ürituse koht ja toimumise kuupäevad (võimalusel ka link kodulehele),

-lähetuse kuupäevad,

-lähetuse maksumus (eraldi välja tooduna osavõtumaks, transport (vastavalt fikseeritud ühikuhindadele), majutus (vastavalt fikseeritud ühikuhindadele), päevaraha). Transpordi ja majutuse puhul ei tule esitada marsruute või hinnapakkumisi. Ka reisikindlustus kuulub transpordi ühikuhinna sisse.

-taotleja andmed (instituut, staatus, õppekava, õppeaasta, telefoninumber, meiliaadress, isikukood).

 NB! Taotlust saab esitada lähetuseks, mis leiab aset alates järgmise kuu 10. kuupäevast.

Toetusele kvalifitseeruvad järgmised tegevused (näidatud tähtsuse järjekorras):
- osalemine doktorikursustel/workshopidel, kui selle teema on tihedalt seotud taotleja uurimistööga;
- praktiseerimine välismaa teaduslaboris;
- osalemine suulise ettekandega teaduskonverentsil;
- osalemine stendiettekandega teaduskonverentsil;
- osalemine teaduskonverentsil.

Taotleda võivad järgmised isikud:
-doktorandid;
-magistrandid;
- loomaarstiõppe ja ehitusinseneriõppe viimase aasta üliõpilased;
-teadlased ja õppejõud, kes ei ole vanemad kui 35 aastat;
- teadlased ja õppejõud, kel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas üle 5 aasta. Kui isik on olnud pärast doktorikraadi kaitsmist lapsehoolduspuhkusel, pikeneb selle võrra piirtähtaeg.
 

 

DoRa tegevus 8 eeskirja täistekst

FIkseeritud ühikuhinnad leiate DoRa tegevus 8 kodulehelt.


 
 Täiendav informatsioon:

Eda Tursk
DoRa koordinaator
Kreutzwaldi 1a-0043, tel 731 3021
eda.turskemu.ee