00:00 03.02.2014

 

DoRa programmi  tegevus 4: Doktorikraadiga spetsialistide arvu suurendamine läbi võimekate välisüliõpilaste kaasamise doktoriõppesse

Toetuste jagamine selles alategevuses on lõppenud. Aastatel 2008-2012 asusid Eesti Maaülikoolis antud programmi raames õppima 13 doktoranti.

DoRa programmi tegevus 4 raames on doktoriõpingud lõpetanud:

30. mai 2013, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Miguel Portillo Estrada - On the relationships between plant litter and the carbon and nitrogen cycles in European forest ecosystems. (Euroopa metsaökosüsteemide süsiniku- ja lämmastikuringe seosed taimse varisega.) Juhendajad: prof. Ülo Niinemets, teadur Steffen M. Noe.

5. juuni 2013, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Zhihong Sun - Isoprene emission from aspen (Populus sp.) in relation to environmental drivers. (Keskkonnategurite mõju haava (Populus sp.) isopreeni emissioonile.) Juhendaja: prof. Ülo Niinemets.