Interdistsiplinaarsed doktorikoolid


 

Eesti Maaülikool on partner neljas ESF doktorikoolis. Need on:

Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (Doctoral School of Earth Sciences and Ecology)

Projekti elluviija: Tartu Ülikool, partnerid EMÜ, TTÜ, TLÜ

Doktorikooli juht: prof. Tõnu Meidla (TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituut)
tegevjuht: Kristi Kerge
EMÜ kontaktisik: prof. Hardi Tullus
EMÜ koordinaator: Diana Lõvi

Kaasatud õppekavad: põllumajandus, metsandus, keskkonnateadus ja rakendusbioloogia. 

Energia- ja geotehnika doktorikool II (Doctoral school of Energy and Geotechnology II)

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikool, partner EMÜ

Doktorikooli juht: vanemteadur Dmitri Vinnikov
Administraator: Taavi Möller
EMÜ kontaktisik: dots. Andres Annuk

Kaasatud õppekava: tehnikateadus

Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool (Graduate School in Biomedicine and Biotechnology)

Projekti elluviija: Tartu Ülikool, partnerid EMÜ, TTÜ

Doktorikooli juht: prof. Juhan Sedman
Tegevjuht: Katrin Kepp
EMÜ kontaktisik: prof. Ülle Jaakma
EMÜ koordinaator: dots.  Ivi Jõudu

Kaasatud õppekavad: veterinaarmeditsiin ja toiduteadus, põllumajandus (loomakasvatuse suund), loomakasvatus, veterinaarmeditsiin

 

Ehituse ja keskkonnatehnika doktorikool (Doctoral School in the field of building and environmental engineering)

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikool, partnerid EMÜ, EKA

Doktorikooli juht: prof. Teet-Andrus Kõiv
EMÜ kontaktisik: prof. Jaan Miljan
EMÜ koordinaator: Ina Järve

Kaasatud õppekava: tehnikateadus