Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Doktoritööd 1993

Heli Nõmmsalu - Ida-kitseherne sort "Gale" biokeemiline koostis sõltuvalt arengufaasist ja ädala niitmise ajast.

Toivo Järvis - Uluksõraliste helmindid Eestis ja helmintooside tõrje.