Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Doktoritööd 1992

Andres Hellenurme - Analüüsiandmeid söötade ja lehmade söödaratsioonide mineraalse koostise (Ca, P, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn) kohta ning mangaani,- vasi- ja tsingisoolade lisatöötmise mõjust mineraalelementide omastavusele.

Mati Koppel - Kartulisortide märg mädanikukindlus hinnatuna erinevate nakatusmeetoditega.

Jüri Parre - Veterinaarparasitoloogia õpik ja seda täiendavad trükised.

Vambola Veinla - Lehmafarmide tehnoloogialiinide ja farmitöö efektiivsuse hindamise meetodid.