Oleme kõrgelt hinnatud õppeasutus ja teaduskeskus loodusvarade säästliku kasutamise ja maamajanduse valdkonnas.

Doktoritööd 2016

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis.

 

8. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hiie Ivanova

Responses of respiratory and photorespiratory decarboxylations to internal and external factors in C3 plants
Respiratoorse ja fotorespiratoorse dekarboksüülimise vastused sisemiste ja väliste faktorite toimele C3 taimedes
Juhendajad: professor Ülo Niinemets, vanemteadur Tiit Pärnik, vanemteadur Olav Keerberg

11. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Diego Sanchez de Cima

Soil properties affected by cover crops and fertilization in a crop rotation experiment
Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses
Juhendajad: dotsent Endla Reintam, emeriitprofessor Anne Luik

4. märts, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kristi Praakle
Campylobacter spp. and Listeria monocytogenes in poultry products in Estonia
Campylobacter spp. ja Listeria monocytogenes linnulihatoodetes Eestis
Juhendajad: professor Mati Roasto, professor Marja-Liisa Hänninen (Helsingi Ülikool), professor Hannu Korkeala (Helsingi Ülikool)