Mitte see, mida sa mõnikord teed, vaid see, mida sa päevast päeva teed, on määrav. (J.Craig)

Doktoritöö vormistamine


 

Doktoritöö vormistamisel kehtivad ülikooli nõukogu poolt kestestatud doktoritöö vormistamise nõuded.

Kujundusnäidised
 on doktoritöö teksti liigendamise, jooniste paigutuse, esikaane ja tiitellehe pöörde kujundamise näidised.

Soovitused on trükikoja poolsed tähelepanekud ja näpunäited doktoritöö materjali ettevalmistamisest parima trükikvaliteedi saavutamiseks.

Doktoritöö trükkimisel arvestage Eesti Maaülikooli riigihanke raamlepingu partneritega trükiteenuste tellimiseks.

Doktoritöö publitseerimisega seotud kulud kaetakse akadeemiliste struktuuriüksuste eelarvest /rektori käskkiri nr 1-8/11 27. veebruarist 2014/.