Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Doktorikraadi kaitsmine

10:53 28.04.2010

Doktorikraadi kaitsmine toimub EMÜ doktorikraadi kaitsmise tingimuste ja korra alusel.

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis on vastu võetud 29. mail 2014 ning kehtib alates 1. septembrist 2014.

Doktorikraadi kaitsmine toimub ühes viiest erialasest kaitsmiskomisjonist.
Kaitsmiskomisjonide koosseisud (kinnitatud 25. septembril 2014 Eesti Maaülikooli nõukogu otsusega nr 1-4/30).

Doktoritöö kaitsmisega seotud kulud kaetakse akadeemiliste struktuuriüksuste eelarvest.
rektori käskkiri nr 1-8/11 27. veebruarist 2014.