Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Doktorantide meili-listEMÜ doktorantidel on oma meili-list (postiloend), mille kaudu doktorandid saavad uusimat doktoriõppega seonduvat infot. Listi liikmeks saamiseks, liikme listist eemaldamiseks või e-maili aadressi muutmiseks palun pöörduda EMÜ doktorikooli. 

Listi aadress: dokkoollists.emu.ee