Atesteerimine


Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
 

Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009.

Doktorandi atesteerimisaruande vorm

Atesteerimiskomisjoni otsuse vorm

Atesteerimiskomisjonid

 

Atesteerimised kevadsemestril 2016
Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISES;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.

 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava: 
31. mai 2016
Kreutzwaldi 62;A209
Vajadusel kordusatesteerimine augusti viimasel nädalal.

2. Tehnikateaduse õppekava:
14.–15. juuni
Vajadusel kordusatesteerimine 23.–24. augustil.
Kreutzwaldi 56/1;B136

3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
26.–27. mai 2016
Vajadusel kordusatesteerimine augusti viimasel nädalal.

4. Põllumajanduse õppekava:
26.–27. mai 2016
Vajadusel kordusatesteerimine augusti viimasel nädalal.

5. Metsanduse õppekava: 
20.05.2016 kell 9:30. 
Vajadusel kordusatesteerimine 26.08.2016 kell 9:30.
Kreutzwaldi 5; 1A29.

English