Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Atesteerimine


Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
 

Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009.

Doktorandi atesteerimisaruande vorm

Atesteerimiskomisjoni otsuse vorm

Atesteerimiskomisjonid

 

Atesteerimised kevadsemestril 2016
Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISES;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.

 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava: 
31. mai 2016
Kreutzwaldi 62;A209
Vajadusel kordusatesteerimine augusti viimasel nädalal.

2. Tehnikateaduse õppekava:
14.–15. juuni
Vajadusel kordusatesteerimine 23.–24. augustil.
Kreutzwaldi 56/1;B136

3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
26.–27. mai 2016
Vajadusel kordusatesteerimine augusti viimasel nädalal.

4. Põllumajanduse õppekava:
26.–27. mai 2016
Vajadusel kordusatesteerimine augusti viimasel nädalal.

5. Metsanduse õppekava: 
20.05.2016 kell 9:30. 
Vajadusel kordusatesteerimine 26.08.2016 kell 9:30.
Kreutzwaldi 5; 1A29.

English