Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Akadeemiline puhkus


 

  • Omal soovil võib doktorant akadeemilist puhkust taotleda kuni üheks kalendriaastaks nominaalse õppeaja jooksul. Akadeemilise puhkuse lühim periood on kuus kuud.
     
  • Tervislikel põhjustel võib akadeemilist puhkust taotleda kuni kaheks kalendriaastaks, lühima perioodiga kuus kuud. Sellisel juhul tuleb akadeemilise puhkuse taotlusele lisada raviasutuse poolt väljastatud tõend, millel on arsti nimi, allkiri ja pitser.
     
  • Lapsehoolduspuhkusel on õigus viibida kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Üliõpilasel on nimetatud põhjusel õigus taotleda akadeemilist puhkust alates seitsmendast raseduskuust arstitõendi või pärast lapse sündi lapse sünnitunnistuse koopia alusel.
     

Akadeemiline puhkuse taotlemiseks tuleb doktorandil kirjutada avaldus instituudi õppedirektori nimele ja küsida avaldusele juhendaja nõusolek. Avaldus palun tuua EMÜ õppeosakonda (Kreutzwaldi 1a) või instituudi õppekorralduse spetsialistile.
 

Akadeemilise puhkuse taotlemist ja korda reguleerib õppekorralduseeskiri.