Me ei õpi mitte selleks, et oma tarkust näidata, vaid selleks, et seda kasutada.

Õpilastööde juhendamine

Vali oma uurimistöö teema maaülikoolist!

Eesti Maaülikooli teadusteemad hõlmavad väga laia teadusala erinevates valdkondades. Looma- ja taimekasvatus, põllumajandus, toiduteadus, veterinaarmeditsiin, keskkonnahoid, metsandus, tehnika – meie teemade ring on väga lai. Huvitavat ja mitmekesist uurimisainest jätkub!

Eesti Maaülikooli õppejõud, doktorandid ja magistrandid pakuvad heameelega kooliõpilastele võimalust täiendada oma huvi loodusteaduste vallas. Selleks oleme valmis juhendama õpilastöid nii põhikoolis (loovtöö) kui gümnaasiumis (õpilasuurimus). Põnevad uurimistööd on seni valminud nt Loodusteaduste koolis. Allpool leiate teemad, mille meie õppejõud on juhendamiseks välja pakkunud (nimekiri täieneb jooksvalt).

 

Instituut Teema Juhendaja Kontakt Märkused
MS Põllumajanduse mõju keskkonnale Jelena Ariva jelena.arivaemu.ee  
MS Kas toidutootja vajab põllumajandustoetusi? Ants-Hannes Viira   Juhendatav olemas
MS Millistest maailma riikidest tuleb meie toit ja kes tarbivad Eestis toodetud toitu? Ants-Hannes Viira   Juhendatav olemas
MI Puude aastarõngaste uurimine Maris Hordo maris.hordoemu.ee  
MI Eesti haudelinnustiku punktloendus minu kodukoha kaitsealadel Teele Paluots   Juhendatav olemas
MI Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti kirjutamine Diana Laarmann diana.laarmannemu.ee  
MI Kuidas saadakse andmeid Eesti metsade kohta? Puude mõõtmine Eesti metsa kasvukäigu püsiproovitükkidel. (Vajalik välitöö tegemine) Diana Laarmann diana.laarmannemu.ee  
MI Mets ja matemaatika: teeme ise metsandusliku tarkvara Allan Sims allan.simsemu.ee  
MI Minu kodukoha metsaomanikud Henn Korjus henn.korjusemu.ee  
MI Käsinavi (GPS) asukohatäpsuse mõõtmine Mait Lang mait.langemu.ee  
MI Kodukoha või pargi puude asukohtade kaardistamine, mõõtmine, seisukorra kirjeldus (Vajalik välitöö tegemine.)  Ahto Kangur ahto.kanguremu.ee  
MI Maa-ameti laserskaneerimise andmete erinevad kasutusvõimalused Tauri Arumäe tauri.arumaeemu.ee  
MI Tartu linnas (aadress) aiamaja arhitektuurne ehitusprojekt Kadri Leiten   Juhendatav olemas
MI Natural disturbances (wind, fire, insects, etc.) in Estonian forests Floortje Vodde floortje.voddeemu.ee NB! Inglisekeelne juhendamine!
MI Kahe piirkonna kinnisvara hindade võrdlus Võrreldavad piirkonnad võivad olla näiteks Tartu linna erinevad linnaosad, kaks naabervalda jne. Tööks vajalikud andmed saab kinnisvaraportaalidest. Kristiin Sikk; Mariliis Toom; Merit Mandel; Siim Maasikamäe   Juhendatavad olemas
MI Minu kodukoha (aga võib olla ka mingi muu piirkond) maakasutust iseloomustavad kaardid läbi aja. Töö tegemise aluseks saab kasutada Maa-ameti geoportaalis olevaid kaarte, sealhulgas ajaloolisi kaarte. Kristiin Sikk; Merit Mandel; Siim Maasikamäe siim.maasikamaeemu.ee  
MI Sünteetiliste taimekaitsevahendite mõju hariliku männikärsaka (Hylobius abietis) käitumisele ja füsioloogilisele seisundile* Ivar Sibul, Irja Kivimägi   Juhendatav olemas, töö valmib 2015. sügisel
MI Uute keskkonnasäästlike pestitsiidide mõju jooksiklaste (Carabidae) käitumisele ja füsioloogiale* Ivar Sibul, Irja Kivimägi   Juhendatav olemas, töö valmib 2015. sügisel
PK Tartu linna haljasalade ja puhkealade muldade pH muutused sõltuvalt kasutusest, liikluskoormusest ja asukohast Kaire Rannik   Juhendatav olemas, töö valmib 2016. kevadel
PK Orgaaniliste jäätmete käitlemine – kompostimine ja selle olulisus (vermikompostimine, komposti kvaliteedi uurimine, toitainete omastamise uurimine taimede poolt jne) Helis Rossner helis.rossneremu.ee NB! Uurimistöö läbiviimine toimub alates septembrist 2015.
PK Suhkrusisaldus viinamarjades sõltuvalt sordiomadustest Kadri Karp   Juhendatavad olemas
PK Koduaia taimestik (oma/vanaema/tuttava koduaed). Koostada liikide nimekiri, hinnata arvukus. Kas liik on aeda ise tulnud või istutatud? Kuidas taimed paljunevad? Kas on kohalik liik, tulnuktaim või kultuurtaim? Nimekirja põhjal koostada aias kasvavate taimede määraja (Eesti eFloora vahenditega.) Malle Leht malle.lehtemu.ee  
PK Looduslike taimede kasvatamine ilutaimedena õpilase kodupaiga/maakonna/asula aedades. koostada nimestik ilutaimedena kasvatatavatest liikidest. Kas liik on aeda toodud (istutatud/külvatud) või aia rajamise käigus olemas olnud ja sinna kasvama jäetud? Teha kindlaks liikide sobivus aias kasvatamiseks. Kas vajab erilist hooldamist? Milliseid mullastiku- ja niiskustingimusi vajab? Kas hakkab naabreid välja tõrjuma? Kui kaua (umbes) liik aias kasvab? Malle Leht malle.lehtemu.ee  
PK Lahepera järvesetete uurimine aitab veekogu tervendada Katrin Saar katrin.saaremu.ee NB! Uurimistöö peab valmima 2015. septembriks!
PK Eesti sügavaima, Rõuge Suurjärve, ökoloogilise seisundi muutused Ronald Laarmaa   Juhendatav olemas
PK Kuidas hinnatakse Eesti järvede seisundit? Ronald Laarmaa ronald.laarmaaemu.ee Vajadusel/soovi korral välitööd
PK Kalade kuulmekivid (teema täpsustub koostöös juhendatavaga) Maidu Silm maidu.silmemu.ee  
PK Mikroskoopia taimeteaduses Vivian Kuusk   Juhendatav olemas
PK Lenduvühendite tähtsus taimede elus Kaia Kask

kaia.kaskemu.ee

 

PK Ülenurme Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus mahetoidust Elen Peetsmann   Juhendatav olemas, töö valmib 2015. sügisel
PK Meta-ökosüsteemide dünaamika fragmenteerunud metsalaikudes Kui suur peab olema üks metsalaik, et seal elaksid ja kasvaksid metsaliigid, et seal toimuksid metsale omased ökoloogilised protsessid. Mis on need indikaatorid, mis nende protsesside toimumist kõige paremini näitavad?
Meta-ecosystem dynamics in fragmented forest patches How large a forest patch must be in order it to contain forest-specific species, and to function as forest? What are the species, processes and ecological services that indicate these qualifications?
Lauri Laanisto

lauri.laanistoemu.ee

Teema sobib gümnasistile. NB! Juhendamine nii eesti kui inglise keeles
PK Askorbiinhappe mõju inimorganismile ja selle sisaldus erinevates puuvilja- ja marjakultuurides Liina Arus   Juhendatav olemas, töö valmib 2016. kevadel
PK

Tartu sildade 3D mudelite loomine Google Earth keskkonda. Tekstuuridega, väikese tahkude hulgaga mudeli loomiseks SketchUp-is tuleb teha välitöid (tekstuuride pildistamine, lasermõõdistus) ja fototöötlust (vabavaraline GIMP).

Peeter Vassiljev

peeter.vassiljevemu.ee

 
TI Diiselmootori töökarakteristikud Risto Ilves risto.ilvesemu.ee  
TI Programmeerimine Arduino UNO platvormil Risto Ilves risto.ilvesemu.ee  
TI Sõiduauto veojõu karakteristikud Risto Ilves   Juhendatavad olemas
VL Veganism Liisa Truu; Aivi Õunap   Juhendatav olemas, töö esitatud
VL Animal Welfare attitudes among Estonian School children (compare boys and girls attitudes or different ages) David Arney david.arneyemu.ee NB! Inglisekeelne juhendamine!
VL Sfääride moodustamine erinevatest vedelikest* Piret Raudsepp   Juhendatav olemas
 

Osalus loodusteaduste koolis kursusel „Sissejuhatus loodusteaduslikku mõtlemisse“ Kaheksa väiksemat uurimust või praktilist tööd õppeaasta jooksul (näiteks matkaraja kirjeldus,järveuuring, valgusreostuse mõõtmine, kodulooma mõõtmine, õunapuude lõikamine jne). Kokkuleppel oma õpetajaga võib olla võimalik kursust vormistada uurimistööna-artiklikogumikuna.

Juhani Püttsepp juhani.pyttseppemu.ee NB! Töö algab septembris 2015, vaata lähemalt siit.

* Noore Uurija Stipendiumi projekti raames, vt lähemalt http://www.etag.ee/teadpop/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendiumid/

Tabelis kasutatud lühendid:
MS - majandus- ja sotsiaalinstituut
MI - metsandus- ja maaehitusinstituut
PK - põllumajandus- ja keskkonnainstituut
TI - tehnikainstituut
VL - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

 

Kuidas üldse kirjutada uurimistööd? Vaata Akadeemiakese  videosid  ja saad teada!

 

 

Otsin juhendajat

Kui siin nimekirjas ei leidu täpselt sellist teemat nagu Sina sooviksid või kui Sul tekkis muid mõtteid, võta julgesti ühendust. Kirjuta meile, mis Sind huvitab ja vaatame, kas leiame Sulle juhendaja!
Kirjelda teemat, millest oled huvitatud.*
Ees- ja perekonnanimi*
E-posti aadress*
Kool ja klass*