Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.

Puu kirjeldus

Õpilaste tööd 2014/2015 õppeaastal

Liis Aleksejeva

Dagmar Haugas

Tuuli Jürgenson

Hain Luud

Kulla Mellov

Lüllemäe õpilaste tööd

Lee Õunapuu, 1. klass

Aale Kuks, 2. klass

Ahti Freiberg, 3. klass

Endel Meriste, 3. klass

Karl Peegel, 3. klass

Uku Freiberg, 5. klass

Hava Kuks. 5. klass