Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb.