Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Kivi kirjeldus

Õpilaste tööd 2014/2015 õppeaastal

 

Lüllemäe õpilaste tööd

Endel Meriste, 3. klass

Marianne Hannus, 7. klass