Akadeemilise kultuuri kandjana edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Maaülikooli loodusteaduste kool

Maaülikooli loodusteaduste kool  töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida, silmaringi avardada. Kool suunab loodusvaatlustele, iseseisvale uurimistööle.

Kooli tööst on osa võtnud peamiselt Tartumaa, aga ka Võrumaa ja Harjumaa loodushuvilised õppurid. Teoks saanud ka kursused Lüllemäe põhikooli õpilastele.

2012. aasta kevadel ilmus õpilastööde kogumik.

Koolitöö vormiks on õppekäigud, kord kuus, septembrist maini. Juhiseid jagavad maaülikooli teadlased, aga ka külalised.

Kodutöödeks on praktilised ülesanded õppekäikudega seonduval teemal (näiteks valgusreostuse mõõtmine või järve uurimine). Kodutöid hinnatakse ja kursus lõpeb eksamiga.

Kursust saab vormistada gümnaasiumis nõutava uurimistööna – artiklikogumikuna – nii on tehtud näiteks Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis. Mõnes koolis on kursus arvestatud valikainena.

Kõik õpilased käivad loodusteaduste koolis vabatahtlikult ja ilma õppemaksuta.

 

Kooli tööd korraldavad bioloogid

Juhani Püttsepp
juhaniemu.ee, 5159644

Eha Järv
eha.jarvemu.ee, 53404438

 

 

 

Loodusteaduste kooli õpilasi ja õpetajaid
Vapramäel 2015. aasta kevadel.