Edendame teaduspõhise hariduse kaudu loodussäästlikku mõtteviisi ning maaelu tarka ja tasakaalustatud korraldamist.

Eesti maaelu arengu aruanne

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis on valminud esimene Eesti maaelu arengu aruanne.

Maaelu arengu aruande esimene peatükk puudutab maaelu terminoloogiat, arusaamade kujunemist, mõjusid ja väärtusi. Teine peatükk annab ülevaate maaelu arengust valdade tasandil ning selle mõõtmise tulemustest maaelu arengu indeksiga. Aruande kolmandas osas analüüsitakse linnaliste keskuste tähtsust Eesti maapiirkondadele õppimise ja töötamise kontekstis, neljandas osas aga käsitletakse põllumajanduse arengut viimase 20 aasta vältel. 

 

PDF versioon

 

Lisainfo:

Rando Värnik

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi direktor

731 3813

rando.varnikemu.ee