Teadlaste abil sündis Südamejuust

Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse ja ettevõtte E-Piim koostöös on tarbijani jõudnud vererõhku reguleeriv Südamejuust Harmony, mis sisaldab Eesti teadlaste poolt välja töötatud innovaatilist TENSIA bakterit.

Südameveresoonkonna tööd saab tugevdada, kui vähendada liigset koormust veresoontele. Selleks saavad anda oma panuse mõned bakterid. TENSIA bakteri avastasid Eesti teadlased 2005–2008. Bakteri toime kasutamiseks tervise heaks töötasid EMÜ, TÜ ja Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus (TAK).

TAK on ettevõtete ja ülikoolide poolt loodud osaühing, mis alustas tööd 2005. a ja tegeleb peamiselt rakendusuuringutega. Eesmärgiks on uurida piima biotehnoloogilisi tootmis- ja töötlemisvõimalusi. Programmi laiem eesmärk, millega seoses osaühing loodi, on tõsta ettevõtete konkurentsivõimet teadus- ja arendustegevusega koostööd tehes.

Kaasaegne eluviis, uued toitumisharjumused, keskkonna saastumine ning tehisainete ulatuslik kasutamine on toonud kaasa mitmeid uusi terviseriske. Kogu maailmas otsitakse just toiduainetetööstuse abil teaduspõhist tuge meditsiiniliste probleemide ennetamiseks ja vähendamiseks, seda eelkõige funktsionaalse toidu loomisega. Funktsionaalne toit aitab parandada meie elukvaliteeti, pikendada eluiga ning vähendada kulutusi tervishoius. Lisaks võimaldavad loomakasvatusteaduses toimunud arengud mõjutada lehmapiima koostist suurema tervislikkuse, tootlikkuse ja kasumlikkuse aspektist.

TAK-i projektides on oma jõud ühendanud lehmade aretajad-geneetikud, söötmisteadlased, mikrobioloogid, piimatehnoloogid, toitumisteadlased, biokeemikud, arstid, et teaduslikult läbi töötada kogu ahel lehmade aretusest-söötmisest kuni tervisliku piimatoote valmimiseni.

Esimeste tegevusaastate jooksul on TAK esitanud 1 rahvusvahelise, 1 EL-i, 1 Venemaa  ja 3 Eesti patenditaotlust. Välja on töötatud kaks kaubamärgiga probiootilist bakterit, TENSIA ja INDUCIA. Mõlema bakteri kohta on antud sisse patenditaotlused. Keskuses on valminud ja koostamisel 10 doktori- ja 12 magistritööd. Loodud on intellektuaalne omand ja 6 kaubamärgiga andmebaasi, mida saab tulevikus kommertsialiseerida.